ความร่ำรวยของผมเกิดจาก บาคาร่าออนไลน์

บ่อนคาสิโนเป็นพื้นที่ที่คนชอบ เข้าไปเล่นการพนันกันมากโขง และต่างให้ความเอาใจใส่กันมาก ดังนั้นบ่อนคาสิโนจึงเป็นเป้าประสงค์ที่ยิ่งใหญ่เพราะบรรดานักพนันโดยมากจะนิยม เข้าไปลงเงินมีได้มีเสียก็เป็นเรื่องปกติ

บางท่านก็รวยเพราะมีเงินสำรองไว้เยอะ ถึงเล่นพลาดก็ยังมีเงินทุนไว้ต่อยอดเรื่อยๆ ทำเอา พวกเขาเกิดความสะเพร่าในชีวิต จนตอนท้ายเขาก็ต้องต้องล้มละลาย โดยไม่รู้ตัวเอง การเล่นการเดิมพันไม่มีประโยชน์กับชีวิต คนเราเลย  เพราะการเล่นการเสี่ยงโชคก็คือความเสี่ยงทุกอย่างไม่มีความแน่ชัดในชีวิต แต่คนเราก็มักจะไปให้ความหมายและยึดติดกับมันซะมากกว่า ผลกระทบกระเทือนจึงตามมาเป็นอันมากในชีวิต เพราะคนเราไปยึดติดกับมันเอง บาคาร่าออนไลน์ การพนันแต่ละชนิดมันจะมีความหลงใหล เฉพาะบุคคลของมัน ให้เราเข้าไปหลงกลและบ่วงการเสี่ยงโชคบางคนจมลึกลงไป จนถอนตัวไม่ได้  ก็ทำให้ชีวิตพังพินาศเพราะความละโมบนั่นเอง คนที่ติดการเสี่ยงโชคจะไม่มีความรับผิดชอบ ชีวิตบุคคลอื่น เว้นเสียแต่ผลประโยชน์ของตัวเองแค่นั้น ดังนั้นคนที่เขาไปเล่นการเดิมพันในบ่อนคาสิโน จึงไม่มีอะไรเป็นหลักเกณฑ์ของชีวิต เว้นแต่ว่าเล่นการพนันให้หายไปวันๆชีวิต ของคนกลุ่มนี้ เขาจะคลั่งไคล้กับการเดิมพัน

ไม่เคยห่วงอะไรเว้นแต่คำว่าร่ำรวยของพวกเขา คำว่ามีเงินมีทองของพวกเขามันเป็นแค่ความเพ้อฝันของข้อคิดแต่ข้อพิสูจน์มันคือสิ่งไม่เป็นแน่แท้ คนที่ยิ่งเล่นก็ยิ่งติดจนยกเลิกเองไม่ได้ ตอนท้ายก็หมดในการมีคู่ครอง สินทรัพย์เงิน ชื่อเสียง เกียรตินิยศ สุดท้ายนี้ก็อาจไม่เหลือแม้แต่ชีวิตตนเอง ถ้าพวกเรายังไม่ยอมหยุดการเดิมพันไม่เคยทำเอาคนเรารวยได้อย่างที่คิด ถ้าเรายังไปยึดติดกับมันชีวิตเรา ขึ้นอยู่กับที่ตัวเราอย่าให้การพนันมาบังคับชีวิตเราได้

Continue Reading

นักบริหารในฐานะครูและโค้ช

ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล นักบริหารในระดับต่างๆ ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่สุดในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อการสร้างให้มีและการดึงเอาความรู้ความสามารถของบุคลากรในทีมงานที่ตนเองเป็นผู้นำอยู่ ออกมาใช้เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ ซึ่งนักบริหารสามารถแสดงบทบาทดังกล่าวได้โดยการเป็นครู และการเป็นผู้ฝึกสอน (coach) ในทีมงานของตนเอง

บทบาทของการเป็นครูหรือผู้ให้ความรู้ เป็นภาระในการสอนงานของนักบริหารซึ่งถือได้ว่าเป็นหน้าที่หลักประการหนึ่งในการบริหารงาน เพราะงานต่างๆ ภายในหน่วยงานหนึ่งๆ บุคคลที่จะรู้และมีความเชี่ยวชาญมากที่สุดก็คือตัวของนักบริหารนั่นเอง เพราะฉะนั้นนักบริหารจะต้องมีทักษะในการสอนงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญของเราไปสู่บุคคลอื่นๆ ในทีมงาน ซึ่งหลักการโดยทั่วไปของการสอนงานก็คือ การที่เราบอกให้เขารู้ ให้เขาลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เราดูว่าเขาเข้าใจจริงแค่ไหน จากนั้นก็ให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขจากสิ่งที่เขาลองปฏิบัติจริงให้ดู และการติดตามการลงมือทำจริงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการสอนงานอย่างเป็นระบบเช่นนี้จะส่งผลต่อการเกิดความรู้และทักษะใหม่แก่บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในยุคปัจจุบัน รูปแบบการพัฒนาบุคลากรซึ่งมีการใช้เป็นปกติในวงการกีฬาได้ถูกนำมาใช้ในการบริหารองค์กร นั่นคือการใช้รูปแบบผู้ฝึกสอน (coaching) ซึ่งหากเราสังเกตในวงการกีฬาจะพบว่า ผู้ฝึกสอน หรือ coach จะไม่ได้เป็นบุคคลที่เชี่ยวชาญหรือเก่งกว่านักกีฬา แต่จะทำหน้าที่อะไรบางอย่างที่ไม่ใช่การสอนความรู้ทางเทคนิค แต่เป็นสิ่งที่นักกีฬาทุกระดับต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกีฬาในระดับโลก ซึ่งจะมีผู้ฝึกสอนประจำตัว เพราะฉะนั้นการเป็นผู้ฝึกสอน (coaching) จึงไม่ใช่การทำหน้าที่ของครูซึ่งเป็นผู้ให้ความรู้ใหม่ในรูปแบบของการสอนงานหรือการฝึกอบรมโดยปกติ แต่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ซึ่งการทำความเข้าใจในความ แตกต่างดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต่อการประยุกต์ใช้เทคนิคทั้งสองอย่างนี้ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ผู้ฝึกสอนหรือ coach หมายถึงผู้ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้ใช้ความรู้และทักษะที่เขามีอยู่แล้วได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ฝึกสอนจะไม่ได้ทำหน้าที่สอนหรือฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ใหม่ แต่จะช่วยให้บุคคลได้เข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้ที่เขามีอยู่แล้ว เพื่อให้เขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ฝึกสอนจะมองหาสิ่งที่ดีของบุคคลที่เขามีอยู่แล้ว และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง ทั้งนี้การใช้รูปแบบของผู้ฝึกสอนหรือ coaching จะประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยๆ เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องดังนี้

1)การตกลงเพื่อเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้ฝึกสอนกับผู้ที่เข้ารับการฝึกในเรื่องเป้าหมายของการฝึกสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อมในการรับรู้ข้อมูลอย่างเปิดใจซึ่งผู้ฝึกสอนจะสะท้อนให้อย่างตรงไปตรงมา

2)การสร้างความตระหนัก เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบอย่างชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นจากการที่เขาปฏิบัติงานจริง เป็นการสะท้อนให้เห็นผลการปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา โดยผู้ฝึกสอนจะทำหน้าที่เหมือนกระจกเงาที่สะท้อนภาพความเป็นจริงในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น โดยไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ใดๆ

3)การวิเคราะห์ปัญหาและค้นหาทางเลือกในการทำงานใหม่ๆ โดยการสนทนาแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานและ ผู้ฝึกสอน เพื่อประเมินหาวิธีการทำงานที่แตกต่างไปจากเดิมเพื่อการปรับปรุงผลงานให้ดียิ่งขึ้น

4)การลงมือปฏิบัติ โดยผู้ปฏิบัติจะต้องทราบสิ่งที่ถูกคาดหวังจากผู้ฝึกสอนอย่างชัดเจน เป็นกระบวนการต่อเนื่องหลังจากที่ได้ทำการสนทนาแลกเปลี่ยนและค้นหาทางเลือกที่ดีกว่าแล้ว รวมถึงการกำหนดสิ่งคาดหวังใหม่จากทางเลือกใหม่ที่ร่วมกันกำหนด

5)การประเมินผล โดยผู้ฝึกสอนทำการประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและให้กำลังใจ รวมถึงการให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงบวกโดยไม่ใช้การวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบข้อเท็จจริงของสิ่งที่เป็นผลงานของตนเปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดหวังไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งจะส่งผลต่อการปรับปรุงแก้ไขและสร้างกำลังใจในการทำงานให้เกิดขึ้นในตัวผู้ปฏิบัติ เพราะเขาจะได้รับการเสริมแรงในทางบวกจากผู้ฝึกสอน หรือ coach ตลอดเวลา

ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่า บทบาทในฐานะ ผู้ฝึกสอน (coach) จะเป็นบทบาทที่ต่อเนื่องมาจากบทบาทของครูซึ่งทำหน้าที่ในการให้ความรู้ใหม่ๆ ซึ่งเมื่อบุคคลได้รับความรู้ใหม่เข้าไปแล้ว นักบริหารเองก็จะต้องสวมบทบาทของการเป็นผู้ฝึกสอน (coach) ในการติดตามสะท้อนผลงาน ร่วมหารือเพื่อปรับปรุงแก้ไข ให้กำลังใจ ปลุกเร้าอารมณ์ความรู้สึก เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากพวกเขาจะได้ทั้งความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ จากครู รวมถึงภาพสะท้อนกลับอย่างตรงไปตรงมาและการให้กำลังใจจากผู้ฝึกสอน ซึ่งบทบาททั้งสองนี้จะดำรงอยู่ในบุคคลคนเดียวกันก็คือนักบริหารนั่นเอง ซึ่งการเข้าใจถึงความแตกต่างและความต่อเนื่องของการสอนงานและการทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอน จะทำให้ นักบริหารสามารถแสดงบทบาทในการพัฒนาบุคลากรภายในทีมงานของตนเองได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด

Continue Reading

ประโยชน์ของการออกกำลังกาย

การออกกำลังกายเป็นสิ่งจำเป็นต่อสุขภาพ  เนื่องจาก

1. ช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นโดยทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้มากขึ้น ป้องกันโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตต่ำ มีภูมิต้านทานโรคดีขึ้น และป้องกันโรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน  โรคอ้วน โรคข้อเสื่อม

2. ช่วยในการควบคุมน้ำหนักตัว ทำให้ทรงตัวดีขึ้น และทำให้เคลื่อนไหวคล่องแคล่วขึ้น

3. ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้น

4. ช่วยลดความเครียด และทำให้การนอนหลับพักผ่อนดีขึ้น

ในการออกกำลังกายทุกครั้ง  ควรประเมินความเหมาะสม  และความสามารถก่อน โดยเฉพาะผู้ที่มี  โรคประจำตัว  เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ ควรปรึกษาแพทย์ว่าควรออกกำลังกายประเภทใด  และมากน้อยเพียงใด  การเริ่มออกกำลังกายนั้น  ควรเริ่มจากการศึกษาหลักการให้ถูกต้องก่อน  แล้วค่อย ๆ เริ่ม  ไม่ควรหักโหมมาก  ในครั้งแรก ๆ  เพื่อเป็นการปรับสภาพร่างกายก่อน  การออกกำลังกายที่ดีนั้น   ควรเป็นการออกกำลังกายที่ต่อเนื่อง    ไม่ใช่หักโหมทำเป็นครั้งคราว   ควรเริ่มจากการอุ่นร่างกาย (ประมาณ 5-10 นาที)  ออกกำลังกาย (15-20 นาที)  และจบด้วยการผ่อนคลาย  (5-10 นาที) ทุกครั้ง ในการออกำลังกายทุกครั้งไม่ควรกลั้นหายใจ หรือสูดลมหายใจอย่างแรง ควรหายใจเข้าและออกยาว ๆ เพื่อช่วยระบบการหายใจของร่างกาย การออกกำลังกายที่เหมาะสมของผู้สูงอายุนั้นขึ้นอยู่กับสภาพของร่างกายของแต่ละคน

ประโยชน์ของการออกกำลังกาย

ในปัจจุบันวิทยาทางการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น  สามารถป้องกันและรักษาโรคต่าง ๆ ได้มากมาย ดังนั้นสาเหตุส่วนใหญ่ของการเสียชีวิต จะมาจากโรคที่ไม่ติดเชื้อ และจากพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น การสูบบุหรี่  การดื่มสุรา  ยาเสพติด  ฯลฯ   ซึ่งโรคต่าง ๆ   เหล่านี้เราสามารถป้องกันได้หรือทำให้ทุเลาลงได้ โดยการออกกำลังกาย ควบคุมอาหาร และมีพฤติกรรมในการดำรงชีวิตที่เหมาะสม

การป้องกันเสริมสร้างสุขภาพ เป็นวิธีการที่ได้ผล และประหยัดที่สุด สำหรับการมีสุขภาพที่ดี ดังนั้นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจึงมีประโยชน์  ดังนี้
1. ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน  สมรรถภาพการทำงานของหัวใจจะดีขึ้นมาก  ถ้าออกกำลังกายอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอติดต่อกัน 3 เดือน  ชีพจรหรือหัวใจจะเต้นช้าลง ซึ่งจะเป็นการประหยัดการทำงานของหัวใจ

2. ลดไขมันในเลือด เพราะไขมันในเลือดสูงเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน
3. เพิ่ม  High  Density  Lipoprotein  Cholesterol (HDL-C)   ในเลือด  ซึ่งถ้ายิ่งสูงจะยิ่งดีจะช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน
4. ลดความอ้วน (ไขมัน)  เพิ่มกล้ามเนื้อ (น้ำหนักอาจไม่ลด)
5. ป้องกัน และรักษาโรคเบาหวาน
6. ช่วยลดความดันโลหิต (สำหรับผู้มีความดันโลหิตสูง) ลดได้ประมาณ 10-15 ม.ม. ปรอท
7. ช่วยทำให้หัวใจ  ปอด  ระบบหมุนเวียนของโลหิต  กล้ามเนื้อ  เอ็น เอ็นข้อต่อ  กระดูกและผิวหนังแข็งแรงยิ่งขึ้น ช่วยลดความเครียด ทำให้นอนหลับดียิ่งขึ้น ความจำดี  เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ชะลออายุ ช่วยป้องกันอาการปวดหลัง (เพราะกล้ามเนื้อหลังแข็งแรงขึ้น)

8. ป้องกันโรคกระดุกเปราะ โดยเฉพาะสุภาพสตรีวัยหมดประจำเดือน

9. ร่างกายเปลี่ยนไขมันมาเป็นพลังงานได้ดีกว่าเดิม ซึ่งเป็นการประหยัดการใช้แป้ง (glycogen) ซึ่งมีอยู่น้อย และเป็นการป้องกันโรคหัวใจ
10. ช่วยป้องกันโรคมะเร็งบางชนิด เชื่อ ลำไส้ใหญ่ เต้านม ต่อมลูกหมาก
11. ทำให้มีสุขภาพดี ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค

Continue Reading

แนวทางดูแลเส้นผมสำหรับสาวเมืองร้อน

ผมงามเป็นสิ่งที่ใครๆคนไม่ใช่น้อยต้องการจะมีจ้ะ บางโอกาสตอนที่พวกเรามองเห็นสาวที่มีผมงามๆเดินผ่านมาก็อดที่จะเหลียวมองไมได้จริงไหมจ้ะ เว้นเสียแต่เส้นผมจะเป็นสิ่งที่บอกถึงท่าทางของแต่ละคนแล้วยังสร้างเสริมสเน่ห์ให้กับสาวอีกหลายท่านด้วยจ้ะ แต่ว่าการจะดูแลเส้นผมของพวกเราให้งามได้นั้นก็ไม่ได้ง่ายนัก เพราะเหตุว่าประเทศไทยเป็นเมืองร้อน อากาศร้อนๆนี่แหละจ้ะที่มีผลเสียเป็นอย่างยิ่งต่อผมของพวกเรา พวกเราจะมีวิธีการการดูแลผมของพวกเราได้อย่างไรบ้างนะ

อย่าปลดปล่อยให้ผมโดนแดดเป็นประจำ

อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าประเทศไทยเป็นเมืองร้อน ดังนั้นนี่เป็นสิ่งที่คุณควรจะเลี่ยงจ้ะ อย่าปลดปล่อยให้เส้นผมโดนแดดจ้าตรงเวลานานๆอุตสาหะหลีกเลี่ยงให้มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนสิบนาฬิกาตอนเช้าถึงบ่ายสองนาฬิกา เพราะเหตุว่าเป็นขณะที่ในแสงอาทิตย์นั้นมีรังสียูวีเผาผลาญร้ายแรงสูงที่สุดจ้ะ หรือถ้าเกิดถ้าหากคุณถ้าหากจึงควรออกไปกลางแจ้งในตอนนั้นจริงๆก็ควรจะสวมหมวกหรือโพกผ้าเพื่อป้องกันเส้นผม หรือบางทีอาจจะเลือกกางร่มเพื่อคุ้มครองปกป้องผมจากแดดก็ได้จ้ะ

หมั่นเล็มผมเป็นประจำ

ผมแตกปลายชอบเกิดขึ้นเสมอๆในตอนหน้าร้อน คุณจึงต้องควรคุ้มครองผมแตกปลายด้วยการไปเล็มผมบ่อยๆทุก 6-8 อาทิตย์ แม้กระนั้นถ้าหากผู้หญิงคนใดกันแน่พอเพียงมีฝีมือในด้านการตัดๆแต่งๆผมบ้างล่ะก็ สามารถเล็มเองที่บ้านก็ได้นะจ้ะ จะได้ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่ม ยิ่งไปกว่านั้นก็ควรจะหาน้ำมันมะกอกหรือโจโจ้บาออยติดบ้านไว้ ในวันหยุดว่างๆให้ประยุกต์ใช้ทารอบๆปลายผมเพื่อช่วยทำให้เส้นผมมองนุ่มขึ้น แล้วก็ช่วยกำราบผมชี้ฟูได้อีกด้วย แถมยังสามารถประยุกต์ใช้ทาให้ทั่วหัว ก่อนสระผม เพื่อปกป้องไม่ให้เส้นผมแห้งจากการสระผมเป็นประจำ

ควรจะเลือกสินค้าเกี่ยวกับเส้นผมให้ดี

สินค้าเพื่อการดูแลรักษาเส้นผมนั้นก็มีหลายชนิดควรจะเลือกชนิดที่ตรงกับภาวะเส้นผมของพวกเราด้วยนะจ้ะ แต่ว่าสำหรับผู้หญิงจำเป็นต้องไปพบเจอแดดมากมาย ควรจะเลือกสินค้าสำหรับเส้นผมที่มีส่วนประกอบของสารป้องกันแสงแดดช่วยคุ้มครองหนังหัวไหม้แล้วก็ยังช่วยคุ้มครองรังสียูวีไม่ให้มารังควานเส้นผมของคุณได้อีกด้วย ด้วยเหตุว่าสินค้าเหล่านี้มักอุดมไปด้วยสารที่ให้ความชื้น ซึ่งจะช่วยทำให้เส้นผมมองมีร่างกายแข็งแรงและก็เป็นเงาสวย แต่ว่าคุณควรรอบคอบในการใช้สินค้าเพิ่มความเงาสวยในการควบคุมเส้นผมชี้ฟูไว้ให้ดี เพราะเหตุว่าสินค้าเหล่านี้มักมีส่วนประกอบของซิลิโคน ไอเจ้าซิลิโคนจะจับอยู่บนเส้นผม ซึ่งโน่นจะมีผลให้ผมที่แห้งเสียของพวกเรามองเลวไปใหญ่ นอกเหนือจากนี้ ก็ควรจะเลี่ยงสินค้าแต่งผมที่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์หรือสารเคมีอื่นๆเนื่องจากจะยิ่งทำให้เส้นผมแห้งเสียมากเพิ่มขึ้นได้ ทางที่ดีควรจะเปลี่ยนแปลงมาใช้สินค้าที่มีส่วนประกอบจากธรรมชาติล้วนๆดียิ่งกว่าจ้ะ ซึ่งจะมีความสุภาพมีมารยาทต่อเส้นผมมากยิ่งกว่า ตอนนี้สินค้าที่ทำจากธรรมชาติก็กำลังเป็นที่ชื่นชอบกันมากมายเลยล่ะจ้ะ แถมหาซื้อได้ง่ายด้วย

บำรุงเส้นผมอย่างลึกล้ำ

ภายหลังที่พวกเราสระผมแล้ว ก็น่าจะบำรุงเส้นผมด้วยคอนดิชั่นเนอร์ ซึ่งจะช่วยคุ้มครองป้องกันเส้นผมพันกันรวมทั้งช่วยทำให้ปรับภาวะเส้นผมชี้ฟูให้เรียบอยู่ตัวขึ้น นอกเหนือจากนั้นผู้หญิงสามารถดูแลผมให้ดีมากขึ้นด้วยการหมักผมจ้ะ บางทีอาจจะเลือกใช้สินค้าที่ช่วยฟื้นฟูผมจากภาวะแห้งเสีย หรือใช้สูตรหมักผมจากธรรมชาติก็เป็นอีกโอกาสนึงที่จะช่วยทำให้ผมงามอย่างเป็นธรรมชาติ

หลีกเลี่ยงการแต่งผมด้วยความร้อน

บากบั่นหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุอุปกรณ์แต่งผมด้วยความร้อน ไม่ว่าจะไดร์เป่าผม คีมรีดผม หรือคีมดัดผม ซึ่งผู้หญิงในยุคนี้นิยมใช้กันมากมายเนื่องมาจากมีความสบาย ไม่ต้องไปแวะร้านค้าทำผมเป็นประจำแถมทำเป็นในเวลาสั้นๆช่วงเวลาเช้าก่อนไปดำเนินงานอีกด้วย แม้กระนั้นในขณะที่คุณมิได้จำต้องจัดแต่งผมก็ควรจะหาเวลาให้เส้นผมของคุณนั้นได้พักซะบ้าง ปลดปล่อยให้เส้นผมแห้งเองตามธรรมชาติหรือหันมาเพิ่มคลื่นลอนให้เส้นผม ด้วยการถักหางเปียกในเวลาที่หางเปียกหมาดๆแล้วปลดปล่อยไว้จนถึงแห้งเอง เมื่อแกะเปียออกคุณก็จะได้คลื่นผมที่มองงามไม่เหมือนใคร แต่ว่าหากผู้หญิงมีความสำคัญจำเป็นจะต้องใช้ไดร์เป่าผม หรือวัสดุอุปกรณ์แต่งผมที่ใช้ความร้อนจริงๆก็ควรจะใช้คอนดิชันเนอร์แบบไม่ต้องล้างออกพร้อมกันกระบวนการทำผมไปด้วย หรือบางทีอาจใช้สินค้าคุ้มครองเส้นผมจากความร้อนก่อนทุกคราว และก็ควรจะใช้ความร้อนต่ำสุด เพื่อเป็นการรักษาเส้นผมจ้ะ

Continue Reading